آموزش بافت موتیف گل با قلاب همراه با فیلم آموزشی

0
526

اموزش بافت موتیف گل با قلابدر بین مدلهای قلاب بافی، موتیفها بافت آسان و در عین حال متنوعی دارند. شما می توانید با استفاده از موتیف رومیزی، روبالشی، کیف، روتختی، شال و خیلی وسایل متنوع دیگر ببافید. در این آموزش سعی داریم تا شما را با آموزش بافت موتیف گل آشنا کنیم. پس با ما همراه شوید.

لوازم مورد نیاز

کاموا
میل قلاب بافی
قیچی

آموزش بافت موتیف گل با قلاب

بافت گل موتیف

برای شروع بافت موتیف، یک گره درست کنید و ۴ زنجیره بزنید.

زنجیره ها در بافت موتیف

حالا قلاب را به داخل اولین زنجیره ببرید و با گره نامرئی یک پایه بست بزنید تا یک حلقه تشکیل شود.

ایجاد بست در بافت موتیف

یک زنجیره بزنید و داخل حلقه ۸ پایه کوتاه ببافید.

پایه کوتاه در بافت موتیف

بعد از بافت پایه ها قلاب را داخل اولین پایه کوتاه برده و یک پایه بست (گره نامرئی) بزنید.

حالا ۳ زنجیره بزنید و در داخل همین خانه ۴ پایه بلند دیگر ببافید (در مجموع با ۳ زنجیره اول، ۵ پایه بلند می شود).

در این مرحله از بافت موتیف، قلاب را خارج کنید و داخل سومین زنجیره ابتدای رج ببرید. حالا حلقه را گرفته و از داخل زنجیره عبور دهید تا اولین پاپ کورنی تشکیل شود.

دو زنجیره بزنید.

در خانه ی بعدی ۵ پایه بلند ببافید و دو مرتبه قلاب را خارج کنید و بالای اولین پایه بلند حلقه را عبور دهید تا پاپ کورنی بعدی تشکیل شود.

مجددا دو زنجیره بزنید و این کار را برای تمام خانه ها تکرار کنیدتا در آخر ۸ پاپ کورنی داشته باشید.

بعد از بافت آخرین پاپ کورنی دو زنجیره بزنید و و به اولین پاپ کورنی یک پایه بست (گره نامرئی) بزنید.

حالا یک زنجیره زده و آن را کور کنید. در آخر نخ را قیچی کنید.

بافت حاشیه موتیف

برای بافت رنگ دوم، ابتدا گره درست کنید و از یک نقطه به دلخواه ۳ پایه بلند ببافید و یک زنجیره بزنید.

برای فضای بعدی ابتدا ۳ پایه بلند ببافید، بعد یک زنجیره بزنید و دوباره ۳ پایه بلند دیگر در همان خانه ببافید تا در مجموع ۶ پایه بلند داشته باشید.

حالا یک زنجیره بزنید و در خانه ی بعدی ۳ پایه بلند ببافید.

به طور کلی ۳ پایه، یک زنجیره، ۶ پایه( ۳ پایه، یک زنجیره، ۳ پایه) را به صورت یک در میان تکرار کنید.

در آخر کار بعد از بافت ۶ پایه یک زنجیره بزنید و به پایه ابتدا رج یک بست بزنید. پایه بست ها را در دو خانه بعدی تکرار کنید تا به جلو حرکت کنید.

حالا ۳ زنجیره بزنید (حکم اولین پایه بلند را دارد) و دو پایه بلند دیگر ببافید و یک زنجیره بزنید.

به طور کلی برای فضاهایی که ۶ پایه دارد مانند ردیف قبل ۳ پایه، یک زنجیره و ۳ پایه ببافید ولی برای بقیه فضاها فقط ۳ پایه ببافید. ردیفها را تا جایی تکرار کنید که اندازه موتیف به اندازه مورد نظر شما برسد.

در آخر بافت موتیف، بالای سومین زنجیره در ابتدای رج، یک بست بزنید و یک زنجیره بزنید.

کار را کور کنید و نخ را قیچی کنید.

اضافه ی نخ را با قلاب لابه لای کار پنهان کنید و نخهای اضافه موتیف را بچینید.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید